KABLE TELEKOMUNIKACYJNE I TELEINFORMATYCZNE, KABLE ŚWIATŁOWODOWE

Kable telekomunikacyjne przeznaczone są do łączenia między sobą urządzeń telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych.

Kable teleinformatyczne stosuje się okablowania strukturalnego, do multimedialnych sieci teleinformatycznych, niektóre z nich można układać na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 

GRUPA 1

GRUPA 2