Strona główna/Przewody i kable/Kable górnicze oraz kable w oponie gumowej

KABLE GÓRNICZE ORAZ KABLE W OPONIE GUMOWEJ

Kable górnicze przeznaczone są do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W sieciach elektroenergetycznych, do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, starowania i łączności lokalnej oraz do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych. Kable w pancerzu stalowym nadają się do instalowania w szybach i wyrobiskach pionowych i o nachyleniu ponad 45°.

Kable w izolacji oraz powłoce gumowej

Kable górnicze zasilające oraz sterownicze