KABLE ENERGETYCZNE

Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych, w zakładach przemysłowych, elektrowniach, lokalnych sieciach zasilających, w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych. . Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

 

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5